Contactgegevens

Maatschappelijke zetel

L.E.T. Automotive
Vaartlaan 20
9800 Deinze
Belgium
Tel. +32 9 381 87 87
Fax +32 9 386 92 00
info@let.be

Administratieve details

BTW nummer: BE 0878.248.787
Artikel 1 : definities
Website: www.let.be en alle onderliggende pagina’s
Gebruiker: bezoekers van de website
L.E.T. Automotive NV is de bevoegde uitgever van de webpaginas

Artikel 2 : Gebruiksvoorwaardenoorwaarden
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

L.E.T. Automotive NV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de inhoud regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
L.E.T. Automotive NV geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
L.E.T. Automotive NV biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
L.E.T. Automotive NV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
L.E.T. Automotive NV verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent
L.E.T. Automotive NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op onze website.
L.E.T. Automotive NV zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.